Полезно

Охлаждаща перка тип AD

Често се случва електродвигателите да създават много проблеми от най-неочакваните
причини, като например нагряването. За да избегнете проблемите, които ще развалят чисто
нов уред, използвайте охлаждащи перки.
Има различни видове охлаждащи перки. Видът, който предлагаме ние, е специално изработен
за работата на електродвигатели. Continue reading „Охлаждаща перка тип AD“

Охлаждаща перка тип V

Често се случва електродвигателите да създават много проблеми от най-неочакваните
причини, като например нагряването. За да избегнете проблемите, които ще развалят чисто
нов уред, използвайте охлаждащи перки.
Има различни видове охлаждащи перки. Видът, който предлагаме ние, е специално изработен
за работата на електродвигатели. Continue reading „Охлаждаща перка тип V“

Охлаждаща перка тип M , MOM

Често се случва електродвигателите да създават много проблеми от най-неочакваните
причини, като например нагряването. За да избегнете проблемите, които ще развалят чисто
нов уред, използвайте охлаждащи перки.
Има различни видове охлаждащи перки. Видът, който предлагаме ние, е специално изработен
за работата на електродвигатели. Continue reading „Охлаждаща перка тип M , MOM“

Антикондензни ленти

Антикондензните ленти намират широка употреба при електрически съоръжения, работещи в
по-специални среди, където се среща влага. В такива условия има опасност
електродвигателят да изгори или да се повреди.

Тук идват на помощ антикондензните ленти. Те служат за поддържане на температурата, като
стъкловлакнестата полиестерна шлауха изолира нагревателните елементи, като по този начин
нямат допир с корпуса на двигателя. Така се предотвратява кондензанцията и се
предотвратява повреждането на електродвигателя. Continue reading „Антикондензни ленти“