Услуги

Пренавиване и ремонт на всички видове асинхронни електродвигатели на 0,4 kVот 0,05 KW до 800 KW

Ремонт на всички видове трансформатори
Магнитни маси
Бобини
Изработване на монофазни и трифазни трансформатори, по зададени параметри от клиента
Ториадални трансформатори

Импрегнационна смола клас H(180 ̊ C) устойчива на фреон, минерални масла, киселини и др.
Повърхностни лакове, предпазващи от влага, мухъл и химикали
„Тропическо изпълнение“ защита срещу солена вода и агресивни среди (-40oCдо +50оC)

Дългогодишното ни партньорство с най-големите производители на кранове, електротелфери и подемни съоръжения ни дава възможност да ремонтираме:
Асинхронни конусни телферни едно- и двускоростни електродвигатели с вградена спирачка
Въжени електротелфери
Моторредуктори за задвижване на ходовите механизми на подемно-транспортни системи
Верижни електротелфери
Взривозащитени електротелфери
Компоненти за подемно-транспортна техника
Цялата гама от резервни части за всички изделия