6

Клемни кутии пластмасови

Клемните кутии се използват за вграждане в електрически стълбове, с цел захранване на уличното осветление, но намират приложение и за друг вид електротехнически задачи.
Ние предлагаме на клиентите, клемни кутии от устойчива и висококачествена пластмаса.
Кутиите се употребяват в строителството, промишлеността или транспорта. Тяхното действие е сходно с това на електрическите табла, като функционалността е почти идентична. Continue reading „Клемни кутии пластмасови“

Клемни кутии алуминиеви

Клемни кутии алуминиеви

Ако вече сте закупили клемно табло, то без съмнение ще се нуждаете и от клемна кутия.
Клемните кутии се използват за предпазване на проводниците, които провеждат ток към
електродвигателя. Те предотвратяват риска от късо съединение, като изолират влагата,
предпазват от прах, газове и слънчева светлина. Защитават клемното табло, което от своя
страна дава сигурност в използвате на връзките. Continue reading „Клемни кутии алуминиеви“